Budowa czaszki

Od strony grzbietowej znajduje się blaszka czworacza z czterema wzgórkami czworaczymi (dwa przednie i dwa tylne). We wnętrzu śródmózgowia leżą ponadto jądra czerwienne, istota czarna, jądra nerwu  okoruchowego i 17  bloczkowego oraz twór siatkowaty (przedłużenie; z rdzenia przedłużonego i mostu). Z jąder nerwów czaszkowych wychodzą odpowiednie nerwy  przez dół międzykonarowy, z grzbietowej powierzchni śródmózgowie,
śródmózgowie zawiera w swoim wnętrzu wodociąg, który jest kanałem łączącym komorę IV z komorą III. Przez tę część pnia mózgu przebiegają wszystkie drogi do środkowe zmierzające do wyższych pięter" mózgowia, Należą tu także pęczek grzbietowy i pęczek brzuszny łączące układ siatkowaty z podwzgórzem i układem limbicznym. Bo głównych dróg odśrodkowych, które przebiegają przez śródmózgowie, należą drogi korowordzeni owe , korowo jądrowe i korowo mostowe, a także drogi rozpoczynające się w jądrach czerwiennych i ciałach czworaczych.
Móżdżek, leżący nad pniem mózgu, składa się z dwóch półkul i leżącego pod nimi robaka. Ze śródmózgowiem łączy się on konarami przednimi (ramiona łączące), z mostem  konarami środkowymi (ramiona mostu), a z rdzeniem przedłużonym  konarami dolnymi (ciała powrózkowat).
Najstarsza część móżdżku (kłaczek, grudka i czopek) jest połączona z jądrami przedsionkowymi mostu. Część młodsza (przykłaczek, piramida i płat przedni) odbiera impulsy z rdzenia
kręgowego. Najmłodsza, największa u człowieka część (płat środkowy) łączy się z korą. mózgu poprzez jądra mostu. W obrębie móżdżku znajdują się jądra, z których 3 leżą w półkulach (zębate, czopowate i kulkowate), w robaku (jądro wierzchu).

Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka, bardzo często widywana jest w zestawach pomoce dydaktyczne dla przedszkoli i dzieli się także na twarzoczaszkę, kiedyś nazywaną trzewioczaszką, która odpowiada za rusztowanie kostne dla przedniej części przewodu pokarmowego i oddechowego. Oczywiście mózgoczaszka i twarzoczaszka dzielą się na inne kości. Mózgoczaszka składa się z kości czołowej, ciemieniowej, która u noworodków jest bardzo delikatna, potylicznej, klinowej i skroniowej. Trzewioczaszka składa się z kości czaszki twarzowej, z kosteczek słuchowych, nosowych itp. Czaszka zbudowana jest z wielu elementów, są one jednak niezbędne do tego aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować. Każdy, nawet najmniejszy uraz czaszki jest dla człowieka szczególnie niebezpieczny.